salut Bucovina - informatii turistice din Bucovina

  • PDF

Nordic Walking

Nordic Walking a ap?rut în Finlanda la începutul secolului trecut, când schiorii finlandezi au început s? foloseasc? în antrenamentele de var? ?i be?ele de schi. Acest sport a fost redescoperit” în 1992 în S.U.A. (Pole-Walking). În scurt timp, rezultatele uimitoare ale acestui sport au declan?at, la finele anilor ’90, o adev?rat? explozie în rândul finlandezilor ?i nu numai. Beneficiile rezultate din practicarea NW au f?cut ca acesta s? devin? un sport de mas? într-o serie de ??ri din lume, cu prec?dere în Austria, Germania ?i ??rile scandinave.

Tendin?a actual? arat? c? Nordic Walking este considerat sportul cu cea mai mare cre?tere în Europa de Vest. Datorit? caracteristicilor de între?inere a s?n?t??ii, acest sport poate fi practicat de persoane de vârste diferite, de la copii pân? la b?trâni, inclusiv de cei cu deficien?e de s?n?tate. Asigur?rile de s?n?tate din multe ??ri incurajeaz? acest sport, rambursând costurile rezultate din practicarea acestuia.

Lungimea total? a traseelor amenajate la Vatra Dornei este de aproximativ 45 km. Traseele R1 - R4 sunt destinate Nordic walking-ului iar R5 ?i R6 pentru mountain bike.

R 1. DEALU NEGRU

Lungime: 9,2 km

Diferen?? de nivel: 464 m

R 2. RUNC

Lungime: 4,7 km

Diferen?? de nivel: 305 m

R 3. DR?NCANI

Lungime: 5,6 km

Diferen?? de nivel: 309 m

R 4. PARC

Lungime: 2 km

Diferen?? de nivel: 39 m

R 5. DRUMUL T?TARILOR

Lungime: 10,8 km

Diferen?? de nivel: 107 m

R 6. C?PRIOAREI

Lungime: 12,1 km

Diferen?? de nivel: 440 

Esti aici: Agrement Nordic Walking