salut Bucovina - informatii turistice din Bucovina

  • PDF

Tiroliana

Tiroliana este considerata ca fiind un sport extrem, desi nu este nevoie de cuno?tin?e sau antrenament pentru a?a ceva ?i totul se desf??oar? într-un cadru cât se poate de sigur. Via ferrata este denumirea în limba italian? a drumului de fier, un traseu montan amenajat cu cabluri fixe, trepte de lemn, sc?ri ?i poduri, care fac accesibil? escaladarea unor rute montane nu demult izolate sau greu de urmat.

Mai mult, aceste trasee sunt disponibile ?i persoanelor cu abilit??i de c???rare mai pu?in dezvoltate f?r? s? necesite frânghii sau dispozitive de c???rare proprii ?i mai ales f?r? s? se supun? riscurilor asociate c???r?rilor neprotejate.

Esti aici: Agrement Tiroliana