salut Bucovina - informatii turistice din Bucovina

Case memoriale

Casa Memoriala "Simion Florea Marian"

  • PDF

Casa memorial? “Simion Florea Marian” Suceava (Aleea S.Fl. Marian-4), “câ?tigat? cu condeiul” de cel mai mare folclorist ?i etnograf român, academicianul S.Fl. Marian (prin premiul de 4.000 lei aur “N?sturel Herescu”, pentru lucrarea “Ornitologia poporan? român?”), este una dintre cele mai vechi case ale Sucevei, datând din secolul al XIX-lea; reconstituie atmosfera de familie ?i de activitate creatoare în care a tr?it autorul celor mai importante monografii tematice privind cultura popular? româneasc?, prin exponate originale (mobilier, obiecte decorative, tablouri, obiecte personale etc.) ?i ad?poste?te o colec?ie documentar? impresionant? (c?r?i, periodice, manuscrise, fotografii, documente culturale, coresponden?? etc.).

Casa Memoriala "Mihail Sadoveanu" Falticeni

  • PDF

“Casa din deal”, de la nr.68, de pe strada Ion Creanga, Falticeni, a fost construita dupa planurile lui Mihail Sadoveanu, pe locul cumparat de la fiica farmacistului Carol Vorel, vaduva inginerului Engel care construise drumul de fier Dolhasca Falticeni. Scriitorul a locuit in cladirea actualului muzeu in perioada 1944 – 1961, fiind resedinta sa de vara. Cladirea a fost construita in 1937 de catre mitropolitul Visarion Puiu, cu destinatia de palat arhieresc. Devenita casa de oaspeti, este pusa la dispozitia scriitorului Mihail Sadoveanu in 1944 si cedata spre folosinta pe viata.

Casa Memoriala "Nicolae Labis" din Malini

  • PDF


Casa memorial? Nicolae Labi? de la M?lini

Casa in care a locuit poetul Nicolae Labi? a fost construit? de inv???torii Eugen ?i Profira Labi? in anul 1954 ?i se afl? in centrul satului M?lini. Casa este compus? din cinci inc?peri ?i hol. În aceast? cas?, tan?rul poet a tr?it un timp din scurta ?i fulger?toarea sa via??, z?mislind aici poate cea mai semnificativ? parte a inestimabilei sale mo?teniri poetice. Casa a fost restaurat? inainte de organizarea ei ca muzeu, in 1973. În anul 1975, in aceast? cas? a fost amenajat o cas? memorial?, sub administrarea Complexului Muzeal Bucovina din Suceava. În anul 2001 au fost executate o serie de repara?ii curente (interioare ?i exterioare) ale locuin?ei.


Casa Memoriala "Eusebiu Camilar" Udesti

  • PDF


Casa Memorial? Eusebiu Camilar de la Ude?ti

Inaugurat? in anul 1984, Casa Memoriala de la Ude?ti este amplasat? pe una din uli?ele din centrul satului, in locuin?a mo?tenit? de scriitor de la parin?i ?i “completat?” de el cu inc? o incapere ?i o verand?.

Expozi?ia de baz? ?i spa?iile memorialistice, distribuite in trei incaperi, con?in un important fond  de obiecte cu  o impresionant? for?? evocatoare, sugestive pentru universul dur al operei  de un realism crud, pe care Eusebiu Camilar (1910-1965) a lasat-o posterit??ii  in pagini de proz?, de poezie ?i dramaturgie. Exponatele etalate  sunt edificatoare  ?i in ceea ce prive?te rela?iile scriitorului  cu o serie de confra?i sau, mai ales, cu lumea satului natal din care ?i-a extras in esen?a  aproape intreaga sa crea?ie literar?.

Casa Memoriala "Ciprian Porumbescu"

  • PDF


Casa Memorial? Ciprian Porumbescu Casa Memorial? “Ciprian Porumbescu “, inaugurat? in 1953, este adapostit? intr-o anex? original? – singura care s-a p?strat – a fostei case parohiale de la Stupca (Ciprian Porumbescu ) , locuit? de familia preotului, scriitorului ?i militantului roman din Bucovina, Iraclie Porumbescu, intre anii 1865 – 1883. Aici se reconstituie prin intermediul unor exponate autentice (ex. pianul M?rioarei  Ra?iu-Porumbescu – sora compozitorului) reprezentand obiecte care au apar?inut familiei, o atmosfera de epoc?, preponderent rustic?, proprie  mediului in care a tr?it ?i a creat in acest sat intemeietorul muzicii romane?ti moderne, Ciprian Porumbescu (1853-1883), sugerandu-se rela?iile acestuia cu universul satului, gama de impresii ce ?i-au pus amprenta specific? asupra personalit??ii ?i crea?iei porumbesciene.

Esti aici: Bucovina Atrac?ii turistice Case memoriale