salut Bucovina - informatii turistice din Bucovina

Muzee

Muzeul National al Oualor Incondeiate - Ciocanesti

 • PDF

Muzeul Na?ional al Ou?lor Încondeiate din Cioc?ne?ti a fost deschis în 2005, dup? cea de-a doua edi?ie a Festivalului Na?ional a Ou?lor Încondeiate. Colec?iile cuprind peste 2000 de ou? închistrite de artizani locali, dar ?i ou? premiate la edi?iile anterioare ale festivalului, lucrate în diferite tehnici. Al?turi de acestea, vizitatorul mai reg?se?te r?zboiul de ?esut ?i ?es?turi diverse, obiecte de uz casnic din lemn, ceramic?, inventar pastoral, unelte de fier?rie, inventar de pluta?i, o machet? cu o plut?, fotografii, icoane pictate ?i costume populare din zon?.

O camer? este dedicat? senatorului Nistor Giosan, fost parlamentar al Imperiului Austro-Ungar. La muzeu func?ioneaz? un atelier de ?esut ?i o ?coal? de încondeiat ou?.

 

Muzeul Furman - Dornesti

 • PDF

Muzeul Furman din Dorne?ti a fost înfiin?at de Radu Furman, ultimul evreu din vechiul Hadikfalva. Colec?ia cuprinde peste 1000 de piese, de la un meteorit c?zut pe teritoriul comunei Dorne?ti, pân? la mantaua de militar p?tat? de sânge a singurului dornean c?zut la Revolu?ia din 1989: obiecte istorice, documente, de c?r?i piese de medalistic? ?i numismatic?.

Muzeul Satesc "Vasile Boca" - Botosana

 • PDF

Muzeul s?tesc „Vasile Boca” din Boto?ana g?zduie?te o colec?ie etnografic? cu obiecte din zon?, între care se remarc? un steag liturgic (prapur) ?i o colec?ie de bâte ciob?ne?ti cu diverse ornamente. Din inventarul muzeului men?ion?m soba tradi?ional? cu cuptor, ceramica neagr? de uz comun de Marginea ?i R?d?u?i, costumele populare din zon?, diverse ?es?turi, obiecte din lemn, lad? de zestre ?i piese din corn de cerb.

Casa-muzeu "Bukowina" - Putna

 • PDF

Casa muzeu “Bukowina” din Putna, o amenajare muzeal? recent?, datorat? educatoarei Emiliea Bâcu, se afl? într-un imobil de lemn de la sfâr?itul secolului al XIX-lea. Exponatele, de factur? etnografic?, surprind interioarele unei case tradi?ionale ?i îndeletnicirile din zon?. Astfel, al?turi de mobilier rustic ?i or??enesc, vizitatorul poate admira diferite ?es?turi tradi?ionale, costume populare, icoane pictate pe lemn sau litografiate, diferite obiecte de uz gospod?resc ?i pastoral din lemn, ceramic? ?i sticl?. Nu lipse?te r?zboiul de ?esut ?i instrumentarul acestei îndeletniciri.

Colectia "Ion Gramada" - Campulung Moldovenesc

 • PDF

Colec?ia „Ion Gr?mad?” Câmpulung Moldovenesc (Str. Grigorie Sabie, Nr. 19), este ad?postit? într-o cas? din lemn cioplit pe patru p?r?i de la începutul secolului al XIX-lea ?i a fost deschis? publicului în 1999. În prezent, dup? 35 de ani de activitate desf??urat? cu pasiune ?i d?ruire de so?ii Ioan ?i Dina Gr?mad?, muzeul are peste 7000 de exponate, dispuse dup? modul lor de folosin??, realizând o adevarat? selec?ie a valorilor într-o anume cronologie istoric?.

Muzeul Lucia Condrea - Moldovita

 • PDF

Muzeul Lucia Condrea din Moldovi?a a fost înfiin?at în 1993 la ini?iativa artistei ?i cuprinde 41 de vitrine cu peste 5000 de exponate dintre care peste jum?tate crea?ii proprii în cinci tehnici de lucru: „tradi?ional?” (în culori), „grafic? alb-negru”, „dantel?rie” (goblen pe ou), „tehnica antichit??ilor” (inspirat? din plafoane, pavaje ?i coloane), „cear? în relief cu culori”, începând de la maro, verde, ro?u ?i bleu. O alt? sec?iune o reprezint? ou?le ob?inute în urma schimbului cu al?i încondeietori din România iar o a treia, ou? din str?in?tate, realizate în diferite tehnici, pe diverse materiale: Hong Kong, Madagascar, Africa de Sud, China, Ungaria, Fran?a, Cehia, Slovacia, Rusia, Siberia, America de Nord sau Danemarca.

Artist plastic Lucia Condrea are 112 expozitii internationale in 11 tari (fiind multipla laureata international).

 

Muzeul Apelor "Mihai Bacescu" - Falticeni

 • PDF

Muzeul Apelor „Mihai B?cescu” F?lticeni (str. N. Beldiceanu-8) este constituit din dou? p?r?i importante: colec?ia de faun? ?i flor? marin? ?i oceanic? a academicianului Mihai B?cescu, explorator al mai multor m?ri ?i oceane, precum ?i acvarii ?i diorame care ilustreaz? peisajul natural al ?omuzului. Dou? s?li sunt dedicate arheologului Vasile Ciurea, întemeietorul primului muzeu f?lticenean.Muzeul prezint? lumea cercet?torilor Emil Racovi??, Grigore Antipa, Paul Bujor ?i Ion Boreca, exponatele de aici reliefând contribu?iile ?tiin?ei române?ti în domeniul hidrobiologiei.

Muzeul de Arta "Ion Irimescu" - Falticeni

 • PDF

Muzeul de Art? „Ion Irimescu” F?lticeni (str. Mihai Eminescu-2) constituie unul din cele mai importante obiective turistice ale F?lticeniului. Aici sunt expuse peste 320 de sculpturi ?i cca. 1000 de lucr?ri de grafic? ale maestrului Ion Irimescu, considerat de critici cel mai mare sculptor român, dup? Constantin Brâncu?i. Anul 2003 a fost declarat „Anul Irimescu”, ocazie cu care, în albumul omagial, dr. Alexandru Cebuc scria: „Întreaga oper? a maestrului Irimescu confer? echilibru, lini?te ?i intens? concentrare interioar?, l?sând s? se întrevad? artistul travaliului meditativ ?i profund uman.

Muzeul de Stiinte ale Naturii si Cinegetica - Vatra Dornei

 • PDF

Muzeul de ?tiin?ele Naturii ?i Cinegetic? din Vatra Dornei (str. Unirii-3) prezint? fauna ?i flora din zon?, precum ?i poten?ialul fondului de vân?toare: cerbul, c?priorul, capra neagr?, ursul carpatin, coco?ul de mesteac?n, vulturul ple?uv etc. Se remarc? dioramele cu cerbul atacat de lupi ?i familia de c?priori, numeroasele trofee de vân?toare, interiorul vân?toresc cu diverse obiecte de uz gospod?resc ce se pot lucra din corn ?i lemn: mese, cuiere etc.

Casa-muzeu Fundu Moldovei

 • PDF

Casa muzeu din Fundu Moldovei, obiectiv in-situ al Muzeului „Arta Lemnului” din Câmpulung Moldovenesc, a fost ridicat? la sfâr?itul secolului XX de Andron Andronicescu ?i deschis? în 1990. Imobilul are tind? rece ?i trei camere ?i a fost construit? special cu destina?ia de muzeu etnografic pentru zona Fundu Moldovei. În prima camer?, inventarul ilustreaz? prelucrarea lemnului ?i a lânii, în cea de-a doua costumul vechi ?i în ultima costumul popular contemporan.

Casa-muzeu Solca

 • PDF

Casa-muzeu Solca a fost deschis? publicului în 1971. Este construit? în stil românesc ?i dateaz? din secolul al XVII-lea; are pridvor cu prisp?, tind? ?i dou? camere. Sunt expuse obiecte originale specifice unei locuin?e ??r?ne?ti, dispuse în mod firesc, autentic. Se remarc? ?es?turile ?i piesele de uz gospod?resc din lemn.