salut Bucovina - informatii turistice din Bucovina

  • PDF

Turismul cultural

Jude?ul Suceava de?ine un patrimoniu cultural-istoric ?i etnofolcloric de mare valoare ?i atractivitate turistic?: obiective cu caracter istoric-militar (Cetatea ?cheia, Cetatea de Scaun a Sucevei ?i Cetatea Zamca), construc?ii civile (Curtea Domneasc? ?i Hanul Domnesc din Suceava), precum ?i peste 25 de unit??i muzeale, printre care: Muzeul de Istorie din Suceava, cu „Sala tronului”, o realizare de excep?ie, unicat în România, Muzeul Satului Bucovinean din Suceava, Muzeul de ?tiin?e Naturale din Suceava, Muzeul Etnografic Suceava, Muzeul Obiceiurilor Populare din Gura Humorului, Muzeul „Arta lemnului” din Câmpulung Moldovenesc, Muzeul de ?tiin?e Naturale din Vatra Dornei, Muzeul „Tehnici populare bucovinene” din R?d?u?i, Muzeul de Art? „Ion Irimescu”, „Galeria Oamenilor de Seam?”, Muzeul Apelor ?i P?durilor din F?lticeni, Casa – muzeu de la Solca  etc.

Zonele rurale sunt p?str?toare ale datinilor, tradi?iilor, me?te?ugurilor ?i obiceiurilor str?vechi, unde talentul ?i atrac?ia c?tre frumos se materializeaz? în adev?rate opere de art? – ceramic?, covoare ?esute manual, cojoc?rit, ?es?turi, instrumente populare, m??ti etc. Bucovina este renumit? pentru muzeele sale etnografice, bine conturate ?i realizate tematic (Suceava, R?d?u?i, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Solca, Vatra Dornei, Vama, Marginea), precum ?i pentru importantele centre de crea?ie sau ateliere individuale ale me?terilor populari vesti?i pentru me?te?ugurile lor (Vatra Moldovi?ei, Cioc?ne?ti, Brodina, Poiana Stampei – încondeiere ou?, Marginea, R?d?u?i – ceramic?, M?n?stirea Humorului, R?d?u?i, Arbore – ?es?turi, Suceava, R?d?u?i, Vatra Dornei, Molid, Fundu Moldovei – icoane, Marginea, Gura Humorului – împletituri, Bilca, Vama, Fundu Moldovei – piel?rie, cojoc?rie); nu în ultimul rând, prelucrarea lemnului se reg?se?te în toate zonele men?ionate.

Manifest?rile artistice ?i s?rb?torile populare tradi?ionale din tot cursul anului aduc în aten?ia publicului larg spiritul viu, autentic al meleagurilor bucovinene, prin portul popular, cântece ?i dansuri, obiceiuri str?vechi – festivaluri de art? plastic?, de folclor, de datini ?i obiceiuri.

 

Esti aici: Bucovina Forme de turism Turismul cultural