salut Bucovina - informatii turistice din Bucovina

  • PDF

Turismul religios

Component? a turismului cultural, turismul religios se cuvine a fi tratat în mod distinct, ca urmare a priorit??ii pe care acesta o ocup? în rândul vizitatorilor jude?ului Suceava. Form? de turism care exist? de secole ?i care mai p?streaz? înc? unele tr?s?turi în privin?a pelerinajului propriu-zis, turismul religios este ast?zi un fenomen complex care se afl? în continu? transformare ?i diversificare, p?strându-?i îns? elementul de baz? care l-a consacrat: religia.

Existen?a celor opt m?n?stiri ?i biserici incluse pe lista patrimoniului UNESCO:  Moldovi?a, Sucevi?a, Vorone?, Humor, Probota, Arbore, P?tr?u?i, Biserica „Sf. Gheorghe” a M?n?stirii „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, precum ?i a celorlalte l?ca?e de cult, precum Putna, Sucevi?a, Dragomirna, Slatina, Râ?ca, Bogdana, B?line?ti, Baia, determin? manifestarea turismului religios sub dou? forme: vizite la l?ca?urile sfinte ?i pelerinaje religioase cu ocazia unor s?rb?tori de cult, a hramurilor m?n?stirilor ?i bisericilor.

Esti aici: Bucovina Forme de turism Turismul religios