salut Bucovina - informatii turistice din Bucovina

Traditii si obiceiuri

M??tile populare

  • PDF

Confec?ionarea m??tilor populare în tradi?ia popular? este strâns legat? în special de s?rb?torile de iarn?. În cadrul obiceiurilor de iarn? desf??urate în vetrele satelor, masca are un rol extrem de important. Pentru confec?ionarea m??tilor se folosesc blanuri (de oaie, capr?, urs), piele, lemn cioplit, coji de copac, metal, m?rgele, boabe de fasole.

Aceste m??ti au o bogat? înc?rc?tur? emo?ional?, reprezentând în general transpunerea unor animale precum capre, cai, ursi, lupi, cerbi sau a unor personaje din mitologia popular? sau din folclor.

Portul popular

  • PDF

Portul popular pune în eviden?? talentul ?i sensibilitatea pentru frumos a locuitorilor acestor zone, care în zilele de s?rb?toare îmbrac? aceste straie. Ca ?i în trecut, femeile din Bucovina lucreaz? costumele populare manual, folosind motive folclorice: spicul, soarele, frunza ?i nu în ultimul rând, crucea simbolizând credin?a în Dumnezeu.

Portul femeiesc este format dintr-o c?ma?? bogat împodobit? cu motive florale ?i geometrice, o catrin?a ?esut? cu fir auriu, care este legat? în talie cu brâu colorat, iar în picioare se poart? opinci. Iarna, femeile poart? bundi?e, ciorapi ?i baticuri din lân?.

Tesutul

  • PDF

?esutul ocup? un loc aparte în arta tradi?ional? me?te?ug?reasc?. ?esutul ?i cusutul se f?ceau în familie ?i reprezentau parte din îndeletnicirile de baz? ale femeii, fiind ?i ast?zi o realitate în satul bucovinean. Cele mai numeroase elemente ?esute sunt destinate împodobirii ?i decor?rii interiorului locui?elor. Astfel, se ?es l?icere, scoar?e sau paretare din lân? colorat? cu motive geometrice sau florale, ?tergare pentru împodobirea interiorului caselor sau pentru diferite evenimente care marcheaz? momente din existen?a uman? (c?s?toria, moartea).

De remarcat sunt ?i ?es?turile de traist? în carouri, specifice zonei de munte. Pentru ?eserea diverselor piese se folosea acela?i r?zboi orizontal (stative), dar se schimbau sulurile, spetele, uneori i?ele ?i c?lc?torul.  Pe aceleasi stative se ?esea ?i pânza ?i covoarele.

 

Ol?ritul

  • PDF

Unul dintre cele mai vechi me?te?uguri, ol?ritul a ap?rut ca o necesitate a oamenilor de a prepara ?i p?stra hrana. Acum acest me?te?ug este continuat de me?teri olari din R?d?u?i ?i Marginea.Specificul vaselor din R?d?u?i îl reprezint? culorile folosite pentru decorare. Astfel vasele sunt desenate cu figuri geometrice sau florale de culoare maro, verde, sau galben, pe fond ro?u sau alb.Ceramica de Marginea este deja o marca binecunoscuta în întreaga lume. Ceramica de culoare neagr? este o m?rturie a originii dacice, ea întâlnindu-se ast?zi doar la Marginea. Tehnica realiz?rii vaselor este aceea?i folosit? acum sute de ani, adaptat? îns? vremurilor noastre.

Dac? în trecut vasele erau arse în gropi mari de 1,5 m, de forma unui con cu vârful în sus, al?turi de care era o groap? mai mica, ce comunica printr-un canal cu prima ?i în care se f?cea focul, ast?zi arderea se face în cuptoare închise ?i în partea superioar? ?i la gurile de foc. Culoare cenu?ie sau neagr? este dat? de arderea f?r? oxigen.

Formele vaselor sunt ?i ele fie din vremuri str?vechi: oala înalt?, oala mare cu doua toarte sau str?chini, fie moderne: vaze, platouri, c?ni. Tehnica de decorare este pentru toate cea tradi?ional?: vasele se lustruiesc cu o piatra special?, astfel ca urmele cenu?ii r?mase pe pere?ii vasului înc? nears s? se amestece cu negrul. 

Pictarea icoanelor

  • PDF

Ocupând un loc de seam? în crea?ia noastr? popular?, creatorii din zon? au impus o modalitate de pictur? pe sticl? ?i pe lemn local?, preluând scene din frescele m?n?stirilor bucovinene si gravurile vechi, replici dup? icoane tradi?ionale ?i imagini din obiceiurile ?i ocupa?iile locale.

În acest ?inut al m?n?stirilor, picture icoanelor pe lemn, lucrate în stil bizantin, folose?te formulele transmise de-a lungul multor genera?ii.

Pictura icoanelor pe sticl?, se realizeaz? pe spatele acesteia, astfel încât aceasta serve?te atât ca suport al picturii, cât ?i ca luciu al suprafe?ei pictate. O particularitate deosebit? a lucr?rilor realizate în aceast? zon? este o remarcabil? fine?e a desenului, precum ?i sobrietatea culorilor.

Icoanele pe sticl? ?i pe lemn din Bucovina sunt de o rar? frumuse?e artistic remarcându-se prin cromatica folosit?, care nu dep??e?te paleta alti?elor geometrice, mergând de la tensiunea albastrului de Vorone? pân? la culorile aureolelor, care, în marea lor majoritate, sunt lucrate în foi?? de aur.

Sursa: http://3pont.com/client/pelerin_bucovina/?p=prezentare-traditii-din-bucovina

Mai multe articole..