salut Bucovina - informatii turistice din Bucovina

  • PDF

Proiectul are  ca scop promovarea Bucovinei în fa?a cet??enilor canadieni ?i a reziden?ilor din întreaga lume, care tr?iesc aici.

Seminarul „Descoper? Bucovina” a avut loc de Ziua Limbii Romane. Au participat repezentan?i ai ONG-urilor române?ti din Montreal, ai ONG-urilor canadiene, oameni de afaceri, autorit??i locale. Au fost prezentate obiective turistice, programe, festivaluri, obiceiuri de iarn?, muzica tradi?ional?, ol?ritul, încondeierea ou?lelor ?i gastronomia. 
Serbarea câmpeneasc? a avut loc în Parcul Jean- Drapeau din Montreal. Aceasta s-a desf??urat în cadrul „ Eurofest- Roumanie et les cultures européennes à Montreal”. S-au împ?r?it pliante, s-au vizionat DVD-uri cu prezentarea Bucovinei. Au fost standuri cu preparate tradi?ionale din toat? Europa ?i s-au prezentat momente artistice. Activitatea s-a încheiat cu o hor? din Bucovina. 

Cei prezen?i la manifestare, s-au bucurat de toate materialele informative, pliantele, DVD-urile ?i s-au ar?tat dornici ?i curio?i s? descopere meleagurile Bucovinei.

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează