salut Bucovina - informatii turistice din Bucovina

  • PDF

Dou? localit??i bucovinene, Cârlibaba ?i Cioc?ne?ti, apar în Topul 10 al celor mai frumoase sate din România, top realizat de Carpatair Magazine, împreun? cu Asocia?ia Cele mai Frumoase Sate din România (AFSR). Realizatorii topului au ales zece sate, care înc? mai p?streaz? viu stilul pitoresc dat de peisajul montan, care se desprind parc? din basme cu împ?ra?i ?i împ?r?tese.

Pentru a valorifica ?i promova poten?ialul turistic al satelor române?ti, AFSR ?i Carpatair Magazine au ales, pe lâng? localit??ile Cârlibaba ?i Cioc?ne?ti, satul Dr?gu?, un sat plin de legend? ?i mister de la poalele Mun?ilor F?g?ra?, Polovragi, satul lui Zalmoxis, satul Râmetea din Alba, satul Breb din Maramure?, satul R??inari din Sibiu, localitatea Jurilovca din Tulcea, localitatea Bazna din Sibiu, satul C?rpine? din Bihor, a c?rui legend? spune c? str?mo?ii acestor locuri ar fi tr?it peste 100 de ani fiecare.

 

Cârlibaba, între legend? ?i realitate

Comuna Cârlibaba, conform realizatorilor Top 10, este men?ionat? pentru prima dat? în anul 1629, în cronicile c?lug?rilor de la M?n?stirea Putna. Este locul în care a desc?lecat Bogdan Vod?, care a ocupat Moldova, pornind din Maramure?. O veche legend? spune c? în aceste locuri tr?ia demult o vr?jitoare, vestit? prin împrejurimi pentru practicile sale. Ea locuia pe valea unui râu pe care oamenii l-au numit Gârla Babei ?i care a derivat în timp în Cârlibaba, iar satul actual ar fi luat numele acestei ape.

Decorul montan care înconjoar? satul este absolut mirific, de pe masivele Dadu ?i Fluturica se pot admira v?ile Cârlibabei ?i Bistri?ei Aurii. Aflat? la doar 6 km, rezerva?ia biosferei Pietrosul Rodnei ofer? un admirabil exemplu de flor? ?i faun? unice în ?ar?. În zon? se afl? ?i dou? rezerva?ii inedite, unde se pot vedea coco?ul de munte (Tetrao Urogallus), devenit simbol al satului, respectiv coco?ul de mesteac?n (Lyrurus Tetrix), tot mai rari în peisajul montan românesc.

Cine ajunge în zona Cârlibaba poate vizita Lacul Lala Mare,un lac glaciar localizat în Mun?ii Rodnei, sub vârful Ineu, la o altitudine de 1.815 metri. Face parte din rezerva?ia natural? ”Ineu-Lala”. Este cel mai extins lac glaciar din Mun?ii Rodnei, având suprafa?a de 5.637,5 metri p?tra?i. Cei care reu?esc s? ajung? aici nu vor regreta nici un moment, pentru c? peisajul este de vis. Ca loc de cazare se poate alege o pensiune din zona Cioc?ne?ti – Cârlibaba. Traseul spre Lacul Lala pleac? de la drumul care leag? Bucovina de Maramure?.

 

Cioc?ne?ti, comun?-muzeu

Comuna turistic? Cioc?ne?ti, declarat? comun?–muzeu în anul 2004, ca urmare a caracterului s?u unitar ?i unic în ?ar? ?i în lume prin motivele na?ionale tradi?ionale, sculptate pe fa?adele caselor majorit??ii gospodarilor din Cioc?ne?ti ?i Boto?, „recunoscut? ?i c?utat? atât de turi?tii români, cât ?i de cei din str?in?tate, se identific? ca o oaz? de frumuse?e tradi?ional? în Carpa?ii României ?i chiar în întreaga Europ?”, conform siteului www.ciocanestibucovina.eu.Comuna a fost prima dat? amintit? într-un hrisov prin care se consemna, la 1400, primirea de c?tre Alexandru cel Bun a muntelui Suhard, ca danie de domnie de la Doamna sa, Ana.

Primul lucru care î?i cl?te?te ochii în satul Cioc?ne?ti sunt motivele tradi?ionale sculptate pe fa?adele caselor. Pe lâng? cele dou? biserici ?i dou? schituri ortodoxe ale comunei, mai exist? M?n?stirea „Sfântul ?tefan cel Mare” ?i stâna turistic? „Arseniuc”, de unde se poate admira o panoram? idilic?. Mun?ii Suhard din împrejurimi se mândresc cu o rezerva?ie a bujorului de munte.

Nu pute?i rata Muzeul Ou?lor Încondeiate, Casa Muzeu „??ran Leontina” sau Muzeul Motivelor Na?ionale.

Au devenit tradi?ionale dou? festivaluri la Cioc?ne?ti: Festivalul Na?ional al Ou?lor Încondeiate ?i Festivalul Na?ional al P?str?vului.

Pe pagina de Facebook (www.facebook.com/Carpatair), ave?i ocazia s? vota?i aceste sate timp de dou? luni. Frumuse?ile rurale vor fi incluse într-o bro?ur? ?i vor putea fi admirate de cei peste un milion de turi?ti care zboar? cu Carpatair.Cite?te mai mult pe Monitorul de Suceava: http://www.monitorulsv.ro/Local/2013-09-21/Carlibaba-si-Ciocanesti-in-Top-10-cele-mai-frumoase-sate-din-Romania#ixzz2fXMxr3X8

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează