salut Bucovina - informatii turistice din Bucovina

  • PDF

Pre?edintele Consiliului Jude?ean Suceava, C?t?lin Nechifor, ?i primarul ora?ului Gura Humorului, Marius Ursaciuc, se vor întâlni în cursul zilei de ast?zi cu ministrul Dezvolt?rii Regionale, Liviu Dragnea, pentru a-i prezenta acestuia scrisoarea de sus?inere pentru înfiin?area unui pol de dezvoltare turistic? în zona de munte a jude?ului. Propunerea pentru înfiin?area acestui pol de dezvoltare îi apar?ine primarului Marius Ursaciuc ?i a fost f?cut? în cadrul ?edin?ei de constituire a Consiliului Consultativ al Turismului Suceava.

Acest pol de dezvoltare ar urma s? includ? zonele Gura Humorului – Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei. C?t?lin Nechifor a declarat în cadrul unei conferin?e de pres? c? scrisoarea de inten?ie pentru sus?inerea înfiin??rii acestei zone de dezvoltare a fost semnat? de conducerile Consiliului Jude?ean, prim?riilor din cele trei ora?e din zona de munte, de parlamentarii Dumitru Pard?u, Neculai Bereanu ?i Radu Surugiu, precum ?i de o serie de operatori economici importan?i, respectiv Doxar SA, Dorna Lactate, Aqua Carpatica ?i Grupul de Firme Calcarul. Ini?iativa este sus?inut? ?i de mai multe organiza?ii non-guvernamentale, printre care Grupurile de Ac?iune Local? „Bazinul Dornelor”, „Sucevi?a – Putna”, „Confluen?e Nordice”, Asocia?ia Produs în Bucovina ?i Asocia?ia pentru Turism Bucovina.

„Îi vom prezenta ministrului Liviu Dragnea aceast? scrisoare de inten?ie în încercarea noastr? de a prinde în strategia na?ional? de dezvoltare acest concept de zon? de cre?tere economic? în domeniul turismului. Sunt trei sta?iuni turistice de interes na?ional, iar dorin?a noastr? este s? venim cu mecanisme inovatoare care s? poat? fi folosite din 2014 pentru a aduce finan??ri europene pentru aceast? zon?. În lipsa unui astfel de demers eram la concuren?? cu toate entit??ile publice din ?ar?, dar fiind un conglomerat de sta?iuni turistice de interes na?ional, noi credem sincer c? ?ansele pentru accesarea fondurilor europene vor cre?te semnificativ”, a explicat C?t?lin Nechifor.

El ?i-a exprimat speran?a c? proiectul pentru crearea acestui pol de dezvoltare turistic? va fi inclus în strategia na?ional? de dezvoltare. C?t?lin Nechifor a mai apreciat faptul c? pentru sus?inerea acestui proiect au colaborat reprezentan?i ai administra?iilor locale ?i jude?ene „de culori politice diferite”, reprezentan?i din toate partidele importante din Suceava ?i din România.


Cite?te mai mult pe Monitorul de Suceava: http://www.monitorulsv.ro/Local/2013-09-26/Nechifor-si-Ursaciuc-se-intalnesc-cu-Liviu-Dragnea-pentru-a-sustine-infiintarea-unei-zone-de-dezvoltare-turistica#ixzz2fzEbReIC

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează