salut Bucovina - informatii turistice din Bucovina

  • PDF

Transport feroviar

Cel mai important nod feroviar este Suceava, care dispune de trei g?ri - Suceava Nord – I?cani - Burdujeni (o monumental? construc?ie arhitectonic? ridicat? între anii 1896-1902) ?i Suceava Vest, pe aici rulându-se atât cel mai mare tonaj de m?rfuri ?i materii prime necesare industriei ora?ului cât ?i cel mai mare num?r de pasageri.

Principala arter? feroviar? o reprezint? magistrala 500 Bucure?ti – Suceava – Vic?ani , cu leg?tur? spre Ucraina ?i Polonia. Din ea se desprind atât linii secundare: Dolhasca -F?lticeni (25km), D?rm?ne?ti –P?ltinoasa - Gura Humorului (37km), Dorne?ti –R?d?u?i –Putna – Nisipitu (59km), cât ?i linia de leg?tur? între inelul feroviar extracarpatic ?i cel intracarpatic care pân? la Beclean pe Some? totalizeaz? 239 km.

Pe teritoriul jude?ului, din aceast? linie ferat? deriv? traseele secundare: Vama - Moldovi?a (20km), Pojorâta - Fundu Moldovei (7km) ?i Floreni – Dorni?oara (22km), care deservesc atât localit??ile de pe v?ile afluente mai mari ale Moldovei ?i Bistri?ei, cât ?i nevoile industriei lemnului ?i turismului.

 Detalii pe www.mersultrenurilor.ro

Esti aici: Utile Transport feroviar